o firmie

Markę firmy budujemy od początku 2006 r., wykorzystując wieloletnie doświadczenia zdobyte podczas realizacji kontraktów budowlanych Od dnia założenia firmy do chwili obecnej nadrzędną dewizą która przyświeca naszej firmie jest wykonywanie prac solidnie i terminowo.
Realizujemy odnowę obiektów zabytkowych a także wznosimy kubaturowo nowe budynki. Łączymy tradycyjne techniki budowlane z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Jesteśmy firmą specjalizującą się:
- w wykonywaniu konstrukcji żelbetowych
- w odbudowie obiektów i zespołów zabytkowych
- wznoszeniu nowych budynków
- kompleksowych remontach obiektów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja –„Zakup szalunków systemowych lekkich ” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja –„Zakup ładowarki teleskopowej ” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

realizacje

opactwo
w bukowcu
UJĘCIE WODY
DLA MIASTA WOJCIESZÓW
BUKOWIEC
BROWAR