Aktualności

08
kwiecień
2018
Wybrano wykonawcę

ZADANIE NR 1 CAD-PROJEKT S.C. ul Przemysłowa 13, 34-350 Węgierska Górka
ZADANIE NR 2 OPEN MIND ADVISION Sp. z o. o. ul Jana Kasprowicza 52, 58-500 Jelenia Góra
29
marzec
2018
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29 marca 2018 r.

Dostawa w ramach działania : „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” w ramach operacji „Zakup szalunków systemowych lekkich

28
marzec
2018
Unieważnieniu postępowania z dnia 19.03.2018 r.

Zamawiający Dobrobud Norbert Wiśniak informuje o unieważnieniu postępowania z dnia 19.03.2018 r. o udzielenie zamówienia na Dostawę w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwijanie działalności gospodarczej” w ramach operacji „Zakup szalunków systemowych lekkich ” ,z powodu nie złożenia w postepowaniu żadnej oferty
1
lipiec
2017
Odbudowa czterech obiektów dla Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

Dobrobud jako generalny wykonawca wykonuje roboty budowlane w czterech obiektach Centrum Kulturalno - Edukacyjnego - „Folwark Bukowiec" w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
24
lipiec
2017
Remont budynku Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej dla Firmy Pre-Fabrykat

Dobrobud i Pre-Fabrykat przeprowadzają remont i modernizację budynku w Bukowcu dla Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Po przebudowie będzie to wielofunkcyjny obiekt z pokojami gościnnymi, pracowniami oraz salą wystawową z zapleczami