Aktualności

listopad
2022

Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Złotoryi i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wojcieszowie - dla Powiatu Złotoryjskiego, rozpoczęcie prac 11.2022r. Planowane zakończenie prac - 12.2023r.

wrzesień
2022

Dom Dziecka w Wojcieszowie
Stworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży poprzez modernizację budynku Domu Dziecka w Wojcieszowie" - dla Powiatu Złotoryjskiego, ul Targowa 4 Wojcieszów, rozpoczęcie - 09.2022 r. planowane zakończenie prac - 09.2023 r.

sierpień
2022

Rewitalizacja budynku jednorodzinnego w Sobieszowie. Rozpoczęcie prac 08.2022r. Planowane zakończenie prac 06.2023r.

styczeń
2022

"Dom jednorodzinny wolnostojący z infrastrukturą techniczną w tym ze zbiornikiem podziemnym na gaz płynny oraz wiatą wolnostojącą" Rozpoczęcie prac: styczeń 2022 planowane zakończenie prac: styczeń 2023