Realizacje

"Dom jednorodzinny w stanie surowym otwartym w Jeżowie Sudeckim"
Rozpoczęcie prac: 01.03.2021 r. zakończenie prac: 30.09.2022r. Kwota umowy: 595 301,04


Słoneczny zakątek - rozpoczęcie robót marzec 2021, planowany termin realizacji dwóch budynków jednorodzinnych grudzień 2021.

Budowa budynku usługowego w Bolesławcu. Roboty rozpoczęły się w czerwcu 2020, planowane zakończenie prac grudzień 2021. Wartość kontraktu - 6 788 044,45 zł.

Dobrobud wykonywał roboty budowlane dla Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej w czterech obiektach "Centrum Kulturalno-Edukacyjnego - "Folwark Bukowiec" w ramach projektu pn.:"Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia utworzenia Centrum Kulturalno-Edukacyjnego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

1. Stodoła

2. Browar

3. Opactwo

4. Domek Rybaka Roboty wykonano w okresie od 01.07.2017 do 31.12.2018
Wartość kontraktu - 1 224 373,01 zł


Obora
Dobrobud wykonywał całość zadania: w ramach projektu przebudowa istniejącego budynku inwentarskiego, z nowo projektowaną funkcją sali wielofunkcyjnej z zapleczem i reprezentacyjnym hallem w przyziemiu, pracowniami na 1 piętrze i pokojami gościnnymi na 2 piętrze - Centrum Kulturalno-Edukacyjne - "Folwark Bukowiec" dla firmy Pre-Fabrykat Sp. z o.o.
Roboty wykonano w okresie od 12.07.2017 do 29.03.2019
Wartość kontraktu - 5 707 790,00 zł
Sobieradzik
Dobrobud wykonywał zadanie pn." Przebudowa i rozbudowa obiektów budowlanych Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wojcieszowie (etap I)" dla Starostwa Powiatowego w Złotoryi
Roboty wykonano w okresie od 04.06.2019 do 10.01.2020
Wartość kontraktu - 1 192 507, 30 zł Wieża Nowy Kościół
Dobrobud realizował na rzecz Gminy Świerzawa roboty budowlane przy zadaniu: "Restauracja terenu zabytkowego Kościoła NMP z XIII w. w Nowym Kościele z zabezpieczeniem i udostępnieniem wieży kościoła na cele turystyczne".
Roboty wykonano w okresie od 15.07.2019 do 29.05.2020
Wartość kontraktu - 257 000 zł
Cervi Jelenia Góra
Dobrobud wykonywał zabytkową elewację w tynku tradycyjnym pod nadzorem konserwatorskim (zakończenie prac: grudzień 2020).